, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$46 triệu/tháng
Mã: 201588 Diện tích: 216 Phòng ngủ: 4

Mã: 201588 Diện tích: 216 Phòng ngủ: 4

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN