Chung cư Chung cư Diamond Lotus 2pn full nt mới, Quận 8 - Tp Hồ Chí Minh

$12,5 triệu/tháng
Mã: 201573 Diện tích: 58 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 1
 • Chung cư Chung cư Diamond Lotus 2pn full nt mới
 • Chung cư Chung cư Diamond Lotus 2pn full nt mới
 • Chung cư Chung cư Diamond Lotus 2pn full nt mới
 • Chung cư Chung cư Diamond Lotus 2pn full nt mới
 • Chung cư Chung cư Diamond Lotus 2pn full nt mới
 • Chung cư Chung cư Diamond Lotus 2pn full nt mới
 • Chung cư Chung cư Diamond Lotus 2pn full nt mới
 • Chung cư Chung cư Diamond Lotus 2pn full nt mới
 • Chung cư Chung cư Diamond Lotus 2pn full nt mới
 • Chung cư Chung cư Diamond Lotus 2pn full nt mới
 • Chung cư Chung cư Diamond Lotus 2pn full nt mới
 • Chung cư Chung cư Diamond Lotus 2pn full nt mới
 • Chung cư Chung cư Diamond Lotus 2pn full nt mới
 • Chung cư Chung cư Diamond Lotus 2pn full nt mới
 • Chung cư Chung cư Diamond Lotus 2pn full nt mới
 • Chung cư Chung cư Diamond Lotus 2pn full nt mới
 • Chung cư Chung cư Diamond Lotus 2pn full nt mới
 • Chung cư Chung cư Diamond Lotus 2pn full nt mới
 • Chung cư Chung cư Diamond Lotus 2pn full nt mới
 • Chung cư Chung cư Diamond Lotus 2pn full nt mới
 • Chung cư Chung cư Diamond Lotus 2pn full nt mới
 • Chung cư Chung cư Diamond Lotus 2pn full nt mới
 • Chung cư Chung cư Diamond Lotus 2pn full nt mới
 • Chung cư Chung cư Diamond Lotus 2pn full nt mới

Dự án: Chung cư Diamond Lotus
Thông tin chi tiết:

Mã: 201573 Diện tích: 58 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN