, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$45 triệu/tháng
Mã: 201548 Diện tích: 405 Phòng ngủ: 4

Mã: 201548 Diện tích: 405 Phòng ngủ: 4

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN