, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$24 triệu/tháng
Mã: 201482 Diện tích: 80 Phòng ngủ: 4

Mã: 201482 Diện tích: 80 Phòng ngủ: 4

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN