Nhà mặt tiền cityland park hils 5x20 hầm trệt 3L#%, Quận Gò Vấp - Tp Hồ Chí Minh

$36 triệu/tháng
Mã: 201466 Diện tích: 100 Phòng ngủ: 6 Phòng tắm: 4
 • Nhà mặt tiền cityland park hils 5x20 hầm trệt 3L#%
 • Nhà mặt tiền cityland park hils 5x20 hầm trệt 3L#%
 • Nhà mặt tiền cityland park hils 5x20 hầm trệt 3L#%
 • Nhà mặt tiền cityland park hils 5x20 hầm trệt 3L#%
 • Nhà mặt tiền cityland park hils 5x20 hầm trệt 3L#%
 • Nhà mặt tiền cityland park hils 5x20 hầm trệt 3L#%
 • Nhà mặt tiền cityland park hils 5x20 hầm trệt 3L#%
 • Nhà mặt tiền cityland park hils 5x20 hầm trệt 3L#%
 • Nhà mặt tiền cityland park hils 5x20 hầm trệt 3L#%
 • Nhà mặt tiền cityland park hils 5x20 hầm trệt 3L#%
 • Nhà mặt tiền cityland park hils 5x20 hầm trệt 3L#%
 • Nhà mặt tiền cityland park hils 5x20 hầm trệt 3L#%
 • Nhà mặt tiền cityland park hils 5x20 hầm trệt 3L#%
 • Nhà mặt tiền cityland park hils 5x20 hầm trệt 3L#%
 • Nhà mặt tiền cityland park hils 5x20 hầm trệt 3L#%
 • Nhà mặt tiền cityland park hils 5x20 hầm trệt 3L#%
 • Nhà mặt tiền cityland park hils 5x20 hầm trệt 3L#%
 • Nhà mặt tiền cityland park hils 5x20 hầm trệt 3L#%

Mã: 201466 Diện tích: 100 Phòng ngủ: 6 Phòng tắm: 4

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN