, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$30 triệu/tháng
Mã: 201452 Diện tích: 140 Phòng ngủ: 4

Mã: 201452 Diện tích: 140 Phòng ngủ: 4

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN