, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$120 triệu/tháng
Mã: 201398 Diện tích: 200 Phòng ngủ: 5

Mã: 201398 Diện tích: 200 Phòng ngủ: 5

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN