, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$85 triệu/tháng
Mã: 201368 Diện tích: 176 Phòng ngủ: 4

Mã: 201368 Diện tích: 176 Phòng ngủ: 4

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN