ĐẤT MỸ PHƯỚC, RA NHANH TRONG NGÀY., Thị xã Bến Cát - Bình Dương

$800 triệu
Mã: 201364 Diện tích: 100
 • ĐẤT MỸ PHƯỚC, RA NHANH TRONG NGÀY.
 • ĐẤT MỸ PHƯỚC, RA NHANH TRONG NGÀY.
 • ĐẤT MỸ PHƯỚC, RA NHANH TRONG NGÀY.
 • ĐẤT MỸ PHƯỚC, RA NHANH TRONG NGÀY.
 • ĐẤT MỸ PHƯỚC, RA NHANH TRONG NGÀY.
 • ĐẤT MỸ PHƯỚC, RA NHANH TRONG NGÀY.
 • ĐẤT MỸ PHƯỚC, RA NHANH TRONG NGÀY.
 • ĐẤT MỸ PHƯỚC, RA NHANH TRONG NGÀY.
 • ĐẤT MỸ PHƯỚC, RA NHANH TRONG NGÀY.
 • ĐẤT MỸ PHƯỚC, RA NHANH TRONG NGÀY.
 • ĐẤT MỸ PHƯỚC, RA NHANH TRONG NGÀY.
 • ĐẤT MỸ PHƯỚC, RA NHANH TRONG NGÀY.

Ngay trạm xăng dầu án sáng ngay mặt tiền đường.
Giá 800 tr, 100m2.
( Không tiếp cò vạc)

Mã: 201364 Diện tích: 100

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN