, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$35 triệu/tháng
Mã: 201348 Diện tích: 400 Phòng ngủ: 5

Mã: 201348 Diện tích: 400 Phòng ngủ: 5

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN