, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$230 triệu/tháng
Mã: 201324 Diện tích: 440 Phòng ngủ: 1

Mã: 201324 Diện tích: 440 Phòng ngủ: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN