, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$25 triệu/tháng
Mã: 201303 Diện tích: 100 Phòng ngủ: 4

Mã: 201303 Diện tích: 100 Phòng ngủ: 4

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN