, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$60 triệu/tháng
Mã: 201294 Diện tích: 160 Phòng ngủ: 10

Mã: 201294 Diện tích: 160 Phòng ngủ: 10

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN