, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$40 triệu/tháng
Mã: 201258 Diện tích: 80 Phòng ngủ: 1

Mã: 201258 Diện tích: 80 Phòng ngủ: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN