Phòng Trọ Mỹ Tho Tiền Giang, Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang

$800.000 đ/tháng
Mã: 201241 Diện tích: 25
  • Phòng Trọ Mỹ Tho Tiền Giang
  • Phòng Trọ Mỹ Tho Tiền Giang
  • Phòng Trọ Mỹ Tho Tiền Giang
  • Phòng Trọ Mỹ Tho Tiền Giang
  • Phòng Trọ Mỹ Tho Tiền Giang
  • Phòng Trọ Mỹ Tho Tiền Giang
  • Phòng Trọ Mỹ Tho Tiền Giang
  • Phòng Trọ Mỹ Tho Tiền Giang

Mã: 201241 Diện tích: 25 Đặt cọc: 800,000

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN