, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$28 triệu/tháng
Mã: 201195 Diện tích: 400 Phòng ngủ: 4

Mã: 201195 Diện tích: 400 Phòng ngủ: 4

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN