Bán đất cách thuận hóa 200m, Thị xã Hương Thủy - Thừa Thiên Huế

$650,01 triệu
Mã: 201178 Diện tích: 171
  • Bán đất cách thuận hóa 200m
  • Bán đất cách thuận hóa 200m
  • Bán đất cách thuận hóa 200m
  • Bán đất cách thuận hóa 200m
  • Bán đất cách thuận hóa 200m
  • Bán đất cách thuận hóa 200m

171 ngang 9
giá đầu tư
đường ô tô
nhận bán nhà đất

Mã: 201178 Diện tích: 171

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN