, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$90 triệu/tháng
Mã: 201175 Diện tích: 640 Phòng ngủ: 4

Mã: 201175 Diện tích: 640 Phòng ngủ: 4

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN