NGỘP VỐN RA GẤP TÂN PHƯỚC KHÁNH,TÂN UYÊN SỔ RIÊNG, Quận 9 - Tp Hồ Chí Minh

$800 triệu
Mã: 201170 Diện tích: 100
  • NGỘP VỐN RA GẤP TÂN PHƯỚC KHÁNH,TÂN UYÊN SỔ RIÊNG
  • NGỘP VỐN RA GẤP TÂN PHƯỚC KHÁNH,TÂN UYÊN SỔ RIÊNG
  • NGỘP VỐN RA GẤP TÂN PHƯỚC KHÁNH,TÂN UYÊN SỔ RIÊNG
  • NGỘP VỐN RA GẤP TÂN PHƯỚC KHÁNH,TÂN UYÊN SỔ RIÊNG
  • NGỘP VỐN RA GẤP TÂN PHƯỚC KHÁNH,TÂN UYÊN SỔ RIÊNG
  • NGỘP VỐN RA GẤP TÂN PHƯỚC KHÁNH,TÂN UYÊN SỔ RIÊNG

Kinh doanh thua lỗ phải bán lô đất đường Tân phước khánh 46
đường lớn,đã có sổ thay bán công chứng ngay
bán nhanh trong tuần để giải quyết có thương lượng

Mã: 201170 Diện tích: 100

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN