* Villa/Thảo Điền/Trệt 2 lầu ST 4PN/»MT549, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$37 triệu/tháng
Mã: 201128 Diện tích: 140 Phòng ngủ: 4
  • * Villa/Thảo Điền/Trệt 2 lầu ST 4PN/»MT549
  • * Villa/Thảo Điền/Trệt 2 lầu ST 4PN/»MT549
  • * Villa/Thảo Điền/Trệt 2 lầu ST 4PN/»MT549
  • * Villa/Thảo Điền/Trệt 2 lầu ST 4PN/»MT549
  • * Villa/Thảo Điền/Trệt 2 lầu ST 4PN/»MT549
  • * Villa/Thảo Điền/Trệt 2 lầu ST 4PN/»MT549
  • * Villa/Thảo Điền/Trệt 2 lầu ST 4PN/»MT549
  • * Villa/Thảo Điền/Trệt 2 lầu ST 4PN/»MT549

* Villa/Thảo Điền/Trệt 2 lầu ST 4PN/»MT549
--------------

Mã: 201128 Diện tích: 140 Phòng ngủ: 4

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN