Nhà hẻm trung tâm Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

$580 triệu
Mã: 201125 Diện tích: 108 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 1
 • Nhà hẻm trung tâm Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
 • Nhà hẻm trung tâm Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
 • Nhà hẻm trung tâm Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
 • Nhà hẻm trung tâm Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
 • Nhà hẻm trung tâm Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
 • Nhà hẻm trung tâm Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
 • Nhà hẻm trung tâm Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
 • Nhà hẻm trung tâm Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
 • Nhà hẻm trung tâm Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
 • Nhà hẻm trung tâm Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
 • Nhà hẻm trung tâm Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
 • Nhà hẻm trung tâm Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Mã: 201125 Diện tích: 108 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN