Bán Nền Đã Có Sổ KDC Nguân Thuận Cần Thơ Đường 25m, Quận Bình Thuỷ - Cần Thơ

$2,6 tỷ
Mã: 201067 Diện tích: 107
  • Bán Nền Đã Có Sổ KDC Nguân Thuận Cần Thơ Đường 25m
  • Bán Nền Đã Có Sổ KDC Nguân Thuận Cần Thơ Đường 25m
  • Bán Nền Đã Có Sổ KDC Nguân Thuận Cần Thơ Đường 25m
  • Bán Nền Đã Có Sổ KDC Nguân Thuận Cần Thơ Đường 25m
  • Bán Nền Đã Có Sổ KDC Nguân Thuận Cần Thơ Đường 25m
  • Bán Nền Đã Có Sổ KDC Nguân Thuận Cần Thơ Đường 25m

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN