CH, Quận 1 28m² Ngay Vòng Xoay Cống Quỳnh, Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh

$6,5 triệu/tháng
Mã: 201066 Diện tích: 28 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1
 • CH, Quận 1 28m² Ngay Vòng Xoay Cống Quỳnh
 • CH, Quận 1 28m² Ngay Vòng Xoay Cống Quỳnh
 • CH, Quận 1 28m² Ngay Vòng Xoay Cống Quỳnh
 • CH, Quận 1 28m² Ngay Vòng Xoay Cống Quỳnh
 • CH, Quận 1 28m² Ngay Vòng Xoay Cống Quỳnh
 • CH, Quận 1 28m² Ngay Vòng Xoay Cống Quỳnh
 • CH, Quận 1 28m² Ngay Vòng Xoay Cống Quỳnh
 • CH, Quận 1 28m² Ngay Vòng Xoay Cống Quỳnh
 • CH, Quận 1 28m² Ngay Vòng Xoay Cống Quỳnh
 • CH, Quận 1 28m² Ngay Vòng Xoay Cống Quỳnh
 • CH, Quận 1 28m² Ngay Vòng Xoay Cống Quỳnh
 • CH, Quận 1 28m² Ngay Vòng Xoay Cống Quỳnh
 • CH, Quận 1 28m² Ngay Vòng Xoay Cống Quỳnh
 • CH, Quận 1 28m² Ngay Vòng Xoay Cống Quỳnh
 • CH, Quận 1 28m² Ngay Vòng Xoay Cống Quỳnh
 • CH, Quận 1 28m² Ngay Vòng Xoay Cống Quỳnh
 • CH, Quận 1 28m² Ngay Vòng Xoay Cống Quỳnh
 • CH, Quận 1 28m² Ngay Vòng Xoay Cống Quỳnh

Mã: 201066 Diện tích: 28 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1 Đặt cọc: 6,500,000

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN