, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$69 triệu/tháng
Mã: 201043 Diện tích: 700 Phòng ngủ: 4

Mã: 201043 Diện tích: 700 Phòng ngủ: 4

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN