» Villa » 7x20m/Trệt 2 lầu gara 4PN/»MS511, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$30 triệu/tháng
Mã: 201039 Diện tích: 450 Phòng ngủ: 4
  • » Villa » 7x20m/Trệt 2 lầu gara 4PN/»MS511
  • » Villa » 7x20m/Trệt 2 lầu gara 4PN/»MS511
  • » Villa » 7x20m/Trệt 2 lầu gara 4PN/»MS511
  • » Villa » 7x20m/Trệt 2 lầu gara 4PN/»MS511
  • » Villa » 7x20m/Trệt 2 lầu gara 4PN/»MS511
  • » Villa » 7x20m/Trệt 2 lầu gara 4PN/»MS511
  • » Villa » 7x20m/Trệt 2 lầu gara 4PN/»MS511
  • » Villa » 7x20m/Trệt 2 lầu gara 4PN/»MS511

» Villa » 7x20m/Trệt 2 lầu gara 4PN/»MS511
------------

Mã: 201039 Diện tích: 450 Phòng ngủ: 4

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN