, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$40 triệu/tháng
Mã: 162558 Diện tích: 160 Phòng ngủ: 5

Mã: 162558 Diện tích: 160 Phòng ngủ: 5

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN