KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ 2 MẶT TIỀN, Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng

$4,56 tỷ
Mã: 162554 Diện tích: 1789 Tầng / lầu: 3 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 2
 • KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ 2 MẶT TIỀN
 • KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ 2 MẶT TIỀN
 • KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ 2 MẶT TIỀN
 • KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ 2 MẶT TIỀN
 • KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ 2 MẶT TIỀN
 • KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ 2 MẶT TIỀN
 • KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ 2 MẶT TIỀN
 • KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ 2 MẶT TIỀN
 • KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ 2 MẶT TIỀN
 • KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ 2 MẶT TIỀN
 • KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ 2 MẶT TIỀN
 • KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ 2 MẶT TIỀN
 • KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ 2 MẶT TIỀN
 • KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ 2 MẶT TIỀN
 • KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ 2 MẶT TIỀN
 • KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ 2 MẶT TIỀN
 • KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ 2 MẶT TIỀN
 • KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ 2 MẶT TIỀN
 • KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ 2 MẶT TIỀN
 • KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ 2 MẶT TIỀN

Mã: 162554 Diện tích: 1789 Tầng / lầu: 3 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 2

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN