, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$50 triệu/tháng
Mã: 162497 Diện tích: 250 Phòng ngủ: 5

Mã: 162497 Diện tích: 250 Phòng ngủ: 5

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN