Co 7 phòng mới xây ...nhjeu loại phòng, Quận 4 - Tp Hồ Chí Minh

$3 triệu/tháng
Mã: 162488 Diện tích: 20
  • Co 7 phòng mới xây ...nhjeu loại phòng
  • Co 7 phòng mới xây ...nhjeu loại phòng
  • Co 7 phòng mới xây ...nhjeu loại phòng
  • Co 7 phòng mới xây ...nhjeu loại phòng
  • Co 7 phòng mới xây ...nhjeu loại phòng
  • Co 7 phòng mới xây ...nhjeu loại phòng
  • Co 7 phòng mới xây ...nhjeu loại phòng
  • Co 7 phòng mới xây ...nhjeu loại phòng
  • Co 7 phòng mới xây ...nhjeu loại phòng
  • Co 7 phòng mới xây ...nhjeu loại phòng

Có tolet trong phòng và phòng mới xây k có nội thất .... muốn máy lạnh thì giá khác nhé ...lien hê gap toàn

Mã: 162488 Diện tích: 20 Đặt cọc: 2,000,000

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN