, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$45 triệu/tháng
Mã: 162457 Diện tích: 100 Phòng ngủ: 5

Mã: 162457 Diện tích: 100 Phòng ngủ: 5

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN