, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$28 triệu/tháng
Mã: 162456 Diện tích: 135 Phòng ngủ: 5

Mã: 162456 Diện tích: 135 Phòng ngủ: 5

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN