, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$65 triệu/tháng
Mã: 162449 Diện tích: 140 Phòng ngủ: 6

Mã: 162449 Diện tích: 140 Phòng ngủ: 6

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN