, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$25 triệu/tháng
Mã: 162432 Diện tích: 108 Phòng ngủ: 3

Mã: 162432 Diện tích: 108 Phòng ngủ: 3

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN