, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$22 triệu/tháng
Mã: 162406 Diện tích: 125 Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 4

Mã: 162406 Diện tích: 125 Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 4

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN