Đất LA, Ấp Xoài Đôi, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Huyện Cần Đước - Long An

$550 triệu
Mã: 162311 Diện tích: 101
  • Đất LA, Ấp Xoài Đôi, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước
  • Đất LA, Ấp Xoài Đôi, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước
  • Đất LA, Ấp Xoài Đôi, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước
  • Đất LA, Ấp Xoài Đôi, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước
  • Đất LA, Ấp Xoài Đôi, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước
  • Đất LA, Ấp Xoài Đôi, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước
  • Đất LA, Ấp Xoài Đôi, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước
  • Đất LA, Ấp Xoài Đôi, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước
  • Đất LA, Ấp Xoài Đôi, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước
  • Đất LA, Ấp Xoài Đôi, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước

Cần sang lô đất 101m2
Ngang 4,5 dài 22,5
Giá rẻ vì cần tiền gấp để chia tài sản
ACE thiện chí muốn mua đất để ở, đầu tư liên hệ...
Nhanh tay còn hạ giá chậm tay mất giá

Mã: 162311 Diện tích: 101

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN