Bán nhanh mảnh đất mặt ngõ Lâm Tường. Ô tô đỗ cửa, Quận Lê Chân - Hải Phòng

$3,68 tỷ
Mã: 162306 Diện tích: 104
 • Bán nhanh mảnh đất mặt ngõ Lâm Tường. Ô tô đỗ cửa
 • Bán nhanh mảnh đất mặt ngõ Lâm Tường. Ô tô đỗ cửa
 • Bán nhanh mảnh đất mặt ngõ Lâm Tường. Ô tô đỗ cửa
 • Bán nhanh mảnh đất mặt ngõ Lâm Tường. Ô tô đỗ cửa
 • Bán nhanh mảnh đất mặt ngõ Lâm Tường. Ô tô đỗ cửa
 • Bán nhanh mảnh đất mặt ngõ Lâm Tường. Ô tô đỗ cửa
 • Bán nhanh mảnh đất mặt ngõ Lâm Tường. Ô tô đỗ cửa
 • Bán nhanh mảnh đất mặt ngõ Lâm Tường. Ô tô đỗ cửa
 • Bán nhanh mảnh đất mặt ngõ Lâm Tường. Ô tô đỗ cửa
 • Bán nhanh mảnh đất mặt ngõ Lâm Tường. Ô tô đỗ cửa
 • Bán nhanh mảnh đất mặt ngõ Lâm Tường. Ô tô đỗ cửa
 • Bán nhanh mảnh đất mặt ngõ Lâm Tường. Ô tô đỗ cửa
 • Bán nhanh mảnh đất mặt ngõ Lâm Tường. Ô tô đỗ cửa
 • Bán nhanh mảnh đất mặt ngõ Lâm Tường. Ô tô đỗ cửa
 • Bán nhanh mảnh đất mặt ngõ Lâm Tường. Ô tô đỗ cửa
 • Bán nhanh mảnh đất mặt ngõ Lâm Tường. Ô tô đỗ cửa

Bán nhanh lô đất hai mặt ngõ Lâm Tường. Cách Tô Hiệu không quán 100m. Ô tô đỗ tận cửa.

Mã: 162306 Diện tích: 104

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN