Nhà TP Bến Tre 100m2 thổ cư, xã Phú Nhuận, Thành phố Bến Tre - Bến Tre

$1,09 tỷ
Mã: 162252 Diện tích: 100 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 1
 • Nhà TP Bến Tre 100m2 thổ cư, xã Phú Nhuận
 • Nhà TP Bến Tre 100m2 thổ cư, xã Phú Nhuận
 • Nhà TP Bến Tre 100m2 thổ cư, xã Phú Nhuận
 • Nhà TP Bến Tre 100m2 thổ cư, xã Phú Nhuận
 • Nhà TP Bến Tre 100m2 thổ cư, xã Phú Nhuận
 • Nhà TP Bến Tre 100m2 thổ cư, xã Phú Nhuận
 • Nhà TP Bến Tre 100m2 thổ cư, xã Phú Nhuận
 • Nhà TP Bến Tre 100m2 thổ cư, xã Phú Nhuận
 • Nhà TP Bến Tre 100m2 thổ cư, xã Phú Nhuận
 • Nhà TP Bến Tre 100m2 thổ cư, xã Phú Nhuận
 • Nhà TP Bến Tre 100m2 thổ cư, xã Phú Nhuận
 • Nhà TP Bến Tre 100m2 thổ cư, xã Phú Nhuận
 • Nhà TP Bến Tre 100m2 thổ cư, xã Phú Nhuận
 • Nhà TP Bến Tre 100m2 thổ cư, xã Phú Nhuận
 • Nhà TP Bến Tre 100m2 thổ cư, xã Phú Nhuận
 • Nhà TP Bến Tre 100m2 thổ cư, xã Phú Nhuận
 • Nhà TP Bến Tre 100m2 thổ cư, xã Phú Nhuận
 • Nhà TP Bến Tre 100m2 thổ cư, xã Phú Nhuận

⭐⭐ Vì lí do chủ nhà không có thời gian chăm sóc nên cần ra đi căn nhà tâm huyết tọa lạc tại xã Phú Nhuận thành phố Bến Tre.

Mã: 162252 Diện tích: 100 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN