Đất 1000m2, phù hợp làm vườn hoặc đầu tư, Huyện Bình Chánh - Tp Hồ Chí Minh

$520 triệu
Mã: 162225 Diện tích: 1000
  • Đất 1000m2, phù hợp làm vườn hoặc đầu tư
  • Đất 1000m2, phù hợp làm vườn hoặc đầu tư
  • Đất 1000m2, phù hợp làm vườn hoặc đầu tư
  • Đất 1000m2, phù hợp làm vườn hoặc đầu tư
  • Đất 1000m2, phù hợp làm vườn hoặc đầu tư
  • Đất 1000m2, phù hợp làm vườn hoặc đầu tư

Đất 1000m2
Đường oto vô tới đất.
Điện vô tới đất.
Đất phù hợp trồng cây, làm nha vườn.
Đầu tư dài hạn.

Mã: 162225 Diện tích: 1000

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN