TIÊU CHUẨN CĂN HỘ HẠNG SANG CHO MỌI NGƯỜI, Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng

$986,5 triệu
Mã: 162165 Diện tích: 77 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2
  • TIÊU CHUẨN CĂN HỘ HẠNG SANG CHO MỌI NGƯỜI
  • TIÊU CHUẨN CĂN HỘ HẠNG SANG CHO MỌI NGƯỜI
  • TIÊU CHUẨN CĂN HỘ HẠNG SANG CHO MỌI NGƯỜI
  • TIÊU CHUẨN CĂN HỘ HẠNG SANG CHO MỌI NGƯỜI
  • TIÊU CHUẨN CĂN HỘ HẠNG SANG CHO MỌI NGƯỜI
  • TIÊU CHUẨN CĂN HỘ HẠNG SANG CHO MỌI NGƯỜI

Sổ hồng lâu dài
Hỗ trợ vay lãi xuất thấp
Nhiều tiện ích ở tầng 1
Thanh toán từng đợt.

Mã: 162165 Diện tích: 77 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN