, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$50 triệu/tháng
Mã: 162134 Diện tích: 200 Phòng ngủ: 4

Mã: 162134 Diện tích: 200 Phòng ngủ: 4

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN