Đất Thành phố Huế 102m2 đất ở toàn bộ đường rộng, Thành phố Huế - Thừa Thiên Huế

$870 triệu
Mã: 162028 Diện tích: 101.7
 • Đất Thành phố Huế 102m2 đất ở toàn bộ đường rộng
 • Đất Thành phố Huế 102m2 đất ở toàn bộ đường rộng
 • Đất Thành phố Huế 102m2 đất ở toàn bộ đường rộng
 • Đất Thành phố Huế 102m2 đất ở toàn bộ đường rộng
 • Đất Thành phố Huế 102m2 đất ở toàn bộ đường rộng
 • Đất Thành phố Huế 102m2 đất ở toàn bộ đường rộng
 • Đất Thành phố Huế 102m2 đất ở toàn bộ đường rộng
 • Đất Thành phố Huế 102m2 đất ở toàn bộ đường rộng
 • Đất Thành phố Huế 102m2 đất ở toàn bộ đường rộng
 • Đất Thành phố Huế 102m2 đất ở toàn bộ đường rộng
 • Đất Thành phố Huế 102m2 đất ở toàn bộ đường rộng
 • Đất Thành phố Huế 102m2 đất ở toàn bộ đường rộng

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN