, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$26 triệu/tháng
Mã: 161898 Diện tích: 80 Phòng ngủ: 4

Mã: 161898 Diện tích: 80 Phòng ngủ: 4

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN