CHDV FULL NT SỊN SÒ NHƯ HÌNH GẦN CHỢ GA XE LỬA Q3, Quận 3 - Tp Hồ Chí Minh

$6,5 triệu/tháng
Mã: 161843 Diện tích: 30 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1
  • CHDV FULL NT SỊN SÒ NHƯ HÌNH GẦN CHỢ GA XE LỬA Q3
  • CHDV FULL NT SỊN SÒ NHƯ HÌNH GẦN CHỢ GA XE LỬA Q3
  • CHDV FULL NT SỊN SÒ NHƯ HÌNH GẦN CHỢ GA XE LỬA Q3
  • CHDV FULL NT SỊN SÒ NHƯ HÌNH GẦN CHỢ GA XE LỬA Q3
  • CHDV FULL NT SỊN SÒ NHƯ HÌNH GẦN CHỢ GA XE LỬA Q3
  • CHDV FULL NT SỊN SÒ NHƯ HÌNH GẦN CHỢ GA XE LỬA Q3

Mã: 161843 Diện tích: 30 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN