KO NHẮN TINCHÍNH CHỦ BÁN NHÀ ĐƯỜNG TRẦN THIÊN CHÁN, Quận 10 - Tp Hồ Chí Minh

$24 tỷ
Mã: 161842 Diện tích: 450 Phòng ngủ: 10 Phòng tắm: 7
  • KO NHẮN TINCHÍNH CHỦ BÁN NHÀ ĐƯỜNG TRẦN THIÊN CHÁN
  • KO NHẮN TINCHÍNH CHỦ BÁN NHÀ ĐƯỜNG TRẦN THIÊN CHÁN
  • KO NHẮN TINCHÍNH CHỦ BÁN NHÀ ĐƯỜNG TRẦN THIÊN CHÁN
  • KO NHẮN TINCHÍNH CHỦ BÁN NHÀ ĐƯỜNG TRẦN THIÊN CHÁN
  • KO NHẮN TINCHÍNH CHỦ BÁN NHÀ ĐƯỜNG TRẦN THIÊN CHÁN
  • KO NHẮN TINCHÍNH CHỦ BÁN NHÀ ĐƯỜNG TRẦN THIÊN CHÁN
  • KO NHẮN TINCHÍNH CHỦ BÁN NHÀ ĐƯỜNG TRẦN THIÊN CHÁN
  • KO NHẮN TINCHÍNH CHỦ BÁN NHÀ ĐƯỜNG TRẦN THIÊN CHÁN
  • KO NHẮN TINCHÍNH CHỦ BÁN NHÀ ĐƯỜNG TRẦN THIÊN CHÁN
  • KO NHẮN TINCHÍNH CHỦ BÁN NHÀ ĐƯỜNG TRẦN THIÊN CHÁN

KO NHẮN TINCHÍNH CHỦ BÁN NHÀ ĐƯỜNG TRẦN THIÊN CHÁNH NGNG 5,2 DÀI
18,3 DIỆN TÍCH SỬ DỤNG 450 MET NHÀ XÂY 1 TRỆT 4 TẦNG BÁN
ĐANG CHO THUÊ 75 TRIỆU 1 THÁNG GIÁ BÁN 24 TỶ CÒN THƯƠNG
YÊU TIN ĐĂNG CHUỔN GIẤY TỜ PHÁP LÝ ĐỦ TIÊN ÍCH XUNG
QUANH NHÀ HANG KHÁCH SẠN CÔNG VIÊN TRƯỚC NHÀ KHU
BỰ SẨM UỐT QUẬN 10 PHƯỜNG 12 HÀNH LANG LANG 7M2
ĐƯỜNG TRƯỚC NHÀ 19 NHÀ CÁCH ĐƯỜNG 3/2 50 M2 CÁCH SƯ
VẠN HẠNH 20 M2 A CHỊ NAO THIỆN CHÍ GỌI TRỰC TIẾP ĐÊ XEM
NHÀ THỰC TẾ KHU BỰC VỊ CHÍ BÍP TIÊN ÍCH XUNG QUANH ĐỀU
CÓ KHU BỰC TÂM CỚ CUỐC TẾ ĐẲNG CẤP THẾ GIỚI CHỈ VỊ CHÍ
CHÍ ĐĂC ĐỊA CHỈ CÓ 1 A CHỊ CẦN GỌI XEM NHÀ

Mã: 161842 Diện tích: 450 Phòng ngủ: 10 Phòng tắm: 7

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN