Nền góc bờ kè Cầu Bà Bộ, Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

$1,5 tỷ
Mã: 161805 Diện tích: 115
  • Nền góc bờ kè Cầu Bà Bộ
  • Nền góc bờ kè Cầu Bà Bộ
  • Nền góc bờ kè Cầu Bà Bộ
  • Nền góc bờ kè Cầu Bà Bộ
  • Nền góc bờ kè Cầu Bà Bộ
  • Nền góc bờ kè Cầu Bà Bộ
  • Nền góc bờ kè Cầu Bà Bộ
  • Nền góc bờ kè Cầu Bà Bộ
  • Nền góc bờ kè Cầu Bà Bộ
  • Nền góc bờ kè Cầu Bà Bộ

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN