, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$20 triệu/tháng
Mã: 161783 Diện tích: 100 Phòng ngủ: 1

Mã: 161783 Diện tích: 100 Phòng ngủ: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN