, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$23 triệu/tháng
Mã: 161728 Diện tích: 368 Phòng ngủ: 3

Mã: 161728 Diện tích: 368 Phòng ngủ: 3

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN