, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$43 triệu/tháng
Mã: 161637 Diện tích: 100 Phòng ngủ: 5

Mã: 161637 Diện tích: 100 Phòng ngủ: 5

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN