, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$25 triệu/tháng
Mã: 161595 Diện tích: 80 Phòng ngủ: 5

Mã: 161595 Diện tích: 80 Phòng ngủ: 5

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN