Sang gấp nền 110m2 khu hành chánh tỉnh. Đã có sổ, Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

$1 tỷ
Mã: 161469 Diện tích: 110
  • Sang gấp nền 110m2 khu hành chánh tỉnh. Đã có sổ
  • Sang gấp nền 110m2 khu hành chánh tỉnh. Đã có sổ
  • Sang gấp nền 110m2 khu hành chánh tỉnh. Đã có sổ
  • Sang gấp nền 110m2 khu hành chánh tỉnh. Đã có sổ
  • Sang gấp nền 110m2 khu hành chánh tỉnh. Đã có sổ
  • Sang gấp nền 110m2 khu hành chánh tỉnh. Đã có sổ

CẦN SANG GẤP NỀN MẶT TIỀN LỚN THUẬN TIỆN Ở - KINH DOANH KHU HÀNH CHÁNH TỈNH SÓC TRĂNG

Mã: 161469 Diện tích: 110

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN